هنر

نقاشی ظروف آب رنگی

معرفی دوره نقاشی آبرنگی ظروف نوعی هنر رنگ آمیزی ظروف شیشه ای می باشد که با ویترای متفاوت است. در …

شرکت در دورهشروع دوره در 3 هفته175,000 تومان 113,000 تومان

نقاشی روی آینه

معرفی دوره نقاشی روی آیینه مانند نقاشی روی شیشه، هنری تزئینی است که در ایران سابقه ای به بلندای تاریخ …

شرکت در دورهشروع دوره در 2 هفته135,000 تومان 87,000 تومان