مدرسه کارآفرینی کاکتوس

مدرسه کارآفرینی کاکتوس با رویکرد گسترش سطح دسترسی افراد به آموزش های تخصصی و مهارتی به صورت آنلاین راه اندازی شده است.

هدف از این سامانه، کمک به ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اشتغال پایدار از طریق آموزش و توانمند سازی افراد جهت تولید محصول استاندارد مطابق با نیاز روز بازار می باشد.  آموزش های مدرسه کارآفرینی کاکتوس به صورت کاربردی و مناسب برای تمام افرادی ست که سعی دارند با پشتکار و با اصول صحیح وارد فضای کسب و کار شوند.

پس از پایان دوره های آموزشی و ارزیابی افراد توسط کارشناسان مربوطه، گواهی نامه های تخصصی پایان دوره بر حسب تفاهم نامه های موجود از طریق سازمان جهاد دانشگاهی و یا سازمان آموزش های آزاد فنی و حرفه ای برای دانش پذیران صادر می گردد. افرادی که موفق به اخذ گواهی نامه می گردند از فرصت همکاری با مجموعه های همکار مدرسه کارآفرینی کاکتوس در زمینه تولید و عرضه محصولات خود بهره مند خواهند شد. که این اقدام در جهت کمک به پایدار سازی شغلی و افزایش درآمد دانش پذیران خواهد بود. همچنین از سایر مزایای عمومی مربوط به مدارک صادره از نهاد های فوق الذکر، دریافت تسهیلات (بر حسب صلاح دید و کارشناسی دستگاه های ذی ربط) می باشد.