“تماس با مدرسه کارآفرینی کاکتوس”

پشتیبانی به صورت تلفنی
شنبه تا پنجشنبه ساعت ۹ صبح الی ۲ بعد از ظهر

 

نشانی

اسـتان گلـستـان، شهرسـتان گـرگان، خیـابان پاسـداران،
کوچه استادیوم، مجتمع پاسارگاد، طبقه دوم، واحد 26

  واحد فروش: 
  ۰۱۷-۳۲۲۵۳۳۸۶
  واحد فنی:
  ۰۱۷-۳۲۲۵۳۳۸۵
  واحد پشتیبانی:
  ۰۹۹۰۱۷۱۲۰۵۳